AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
referitor la sănătatea albinelor și provocările pentru sectorul apicol
(2011/2108(INI))
Raportoare pentru aviz: Julie Girling

14.7.2011

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: