Yttrande - ENVI_AD(2011)464754Yttrande
ENVI_AD(2011)464754

YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn
(2011/2108(INI))
Föredragande: Julie Girling

14.7.2011

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: