26.10.2011
ENVI_AD(2011)472221
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на гражданите
(2011/2148(INI))
Докладчик по становище: Salvatore Tatarella

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 462kWORD 101k
Правна информация - Политика за поверителност