26.10.2011
ENVI_AD(2011)472221
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
Piliečiams naudingos Europos Sąjungos kosmoso strategijos rengimas
(2011/2148(INI))
Nuomonės referentas: Salvatore Tatarella

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 371kWORD 90k
Teisinė informacija - Privatumo politika