26.10.2011
ENVI_AD(2011)472221
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par virzību uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs
(2011/2148(INI))
Atzinumu sagatavoja: Salvatore Tatarella

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 374kWORD 87k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika