26.10.2011
ENVI_AD(2011)472221
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli
(2011/2148(INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Salvatore Tatarella

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 378kWORD 90k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności