26.10.2011
ENVI_AD(2011)472221
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst
(2011/2148(INI))
Föredragande: Salvatore Tatarella

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 143kWORD 83k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy