22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE
(COM(2011)0657) - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Oreste Rossi

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 637kWORD 415k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności