Udtalelse - ENVI_AD(2016)575216Udtalelse
ENVI_AD(2016)575216

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Regionaludviklingsudvalget
om en EU-strategi for Alperegionen
(2015/2324(INI))
Ordfører for udtalelse: Renata Briano

19.4.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: