Opinjoni - ENVI_AD(2016)575216Opinjoni
ENVI_AD(2016)575216

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
dwar strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin
(2015/2324(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Renata Briano

19.4.2016

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: