Advies - ENVI_AD(2016)575216Advies
ENVI_AD(2016)575216

ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake een EU-strategie voor het Alpengebied
(2015/2324(INI))
Rapporteur voor advies: Renata Briano

19.4.2016

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: