MNENJE
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za regionalni razvoj
o strategiji EU za alpsko regijo
(2015/2324(INI))
Pripravljavka mnenja: Renata Briano

19.4.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: