14.10.2016
ENVI_AD(2016)587414
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по правни въпроси
с препоръки към Комисията относно гражданскоправни норми за роботиката
(2015/2103(INL))
Докладчик по становище: Кристиан Силвиу Бушой

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 451kWORD 59k
Правна информация - Политика за поверителност