Stanovisko - ENVI_AD(2016)587414Stanovisko
ENVI_AD(2016)587414

  STANOVISKO
  Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  pro Výbor pro právní záležitosti
  obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku
  (2015/2103(INL))
  Navrhovatel: Cristian-Silviu Buşoi

  14.10.2016

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: