Stanovisko - ENVI_AD(2016)587414Stanovisko
ENVI_AD(2016)587414

STANOVISKO
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
pro Výbor pro právní záležitosti
obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku
(2015/2103(INL))
Navrhovatel: Cristian-Silviu Buşoi

14.10.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: