14.10.2016
ENVI_AD(2016)587414
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Retsudvalget
med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi
(2015/2103(INL))
Ordfører for udtalelse: Cristian-Silviu Buşoi

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 279kWORD 55k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik