Arvamus - ENVI_AD(2016)587414Arvamus
ENVI_AD(2016)587414

  ARVAMUS
  Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  Saaja: õiguskomisjon
  soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta
  (2015/2103(INL))
  Arvamuse koostaja: Cristian-Silviu Buşoi

  14.10.2016

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: