Lausunto - ENVI_AD(2016)587414Lausunto
ENVI_AD(2016)587414

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeuden säännöksistä
(2015/2103(INL))
Valmistelija: Cristian-Silviu Buşoi

14.10.2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: