Mišljenje - ENVI_AD(2016)587414Mišljenje
ENVI_AD(2016)587414

MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za pravna pitanja
s preporukama Komisiji o pravilima građanskog prava o robotici
(2015/2103(INL))
Izvjestitelj za mišljenje: Cristian-Silviu Buşoi

14.10.2016

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: