Udtalelse - ENVI_AD(2017)592296Udtalelse
ENVI_AD(2017)592296

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2015
(2016/2169(DEC))
Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

15.2.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: