Lausunto - ENVI_AD(2017)592296Lausunto
ENVI_AD(2017)592296

LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015
(2016/2169(DEC))
Valmistelija: Giovanni La Via

15.2.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: