Opinjoni - ENVI_AD(2017)592296Opinjoni
ENVI_AD(2017)592296

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2015
(2016/2169(DEC))
Rapporteur għal opinjoni: Giovanni La Via

15.2.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: