10.3.2017
ENVI_AD(2017)595707
MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za ribarstvo
o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1343/2011 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 741kWORD 105k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti