10.3.2017
ENVI_AD(2017)595707
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru pescuit
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1343/2011 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Raportor pentru aviz: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 751kWORD 137k
Notă juridică - Politica de confidențialitate