10.3.2017
ENVI_AD(2017)595707
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre rybárstvo
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 831kWORD 137k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia