10.3.2017
ENVI_AD(2017)595707
MNENJE
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
za Odbor za ribištvo
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005
(COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Pripravljavec mnenja: Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 734kWORD 105k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov