Stanovisko - ENVI_AD(2017)604865Stanovisko
ENVI_AD(2017)604865

STANOVISKO
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
pro Rozpočtový výbor
k reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie
(2017/2053(INI))
Zpravodaj: Ivo Belet

8.12.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: