Arvamus - ENVI_AD(2017)604865Arvamus
ENVI_AD(2017)604865

ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta
(2017/2053(INI))
Arvamuse koostaja: Ivo Belet

8.12.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: