Mišljenje - ENVI_AD(2017)604865Mišljenje
ENVI_AD(2017)604865

MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za proračune
o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije
(2017/2053(INI))
Izvjestitelj za mišljenje: Ivo Belet

8.12.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: