Vélemény - ENVI_AD(2017)604865Vélemény
ENVI_AD(2017)604865

VÉLEMÉNY
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
a Költségvetési Bizottság részére
az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformjáról
(2017/2053(INI))
A vélemény előadója: Ivo Belet

8.12.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: