Advies - ENVI_AD(2017)604865Advies
ENVI_AD(2017)604865

ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Begrotingscommissie
inzake hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
(2017/2053(INI))
Rapporteur voor advies: Ivo Belet

8.12.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: