7.12.2017
ENVI_AD(2017)609648
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Ordfører for udtalelse: Ivo Belet

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 403kWORD 173k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik