7.12.2017
ENVI_AD(2017)609648
LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu)
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Valmistelija: Ivo Belet

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 404kWORD 201k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö