7.12.2017
ENVI_AD(2017)609648
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie industrie, onderzoek en energie
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Rapporteur voor advies: Ivo Belet

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 435kWORD 194k
Juridische mededeling - Privacybeleid