7.12.2017
ENVI_AD(2017)609648
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivo Belet

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 451kWORD 201k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności