7.12.2017
ENVI_AD(2017)609648
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ivo Belet

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 428kWORD 198k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia