7.12.2017
ENVI_AD(2017)609648
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Föredragande av yttrande: Ivo Belet

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 412kWORD 193k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy