24.1.2018
ENVI_AD(2018)612236
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2016
(2017/2167(DEC))
Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 267kWORD 64k
Juridische mededeling - Privacybeleid