24.1.2018
ENVI_AD(2018)612236
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2016
(2017/2167(DEC))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 506kWORD 64k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności