24.1.2018
ENVI_AD(2018)612236
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2016
(2017/2167(DEC))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 505kWORD 62k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia