24.1.2018
ENVI_AD(2018)612236
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016
(2017/2167(DEC))
Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 188kWORD 64k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy