23.5.2018
ENVI_AD(2018)618209
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по развитие
относно прозрачното и подлежащо на отчетност управление на природните ресурси в развиващите се страни: Случаят с горите
(2018/2003(INI))
Докладчик по становище (*):Катержина Конечна

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 562kWORD 81k
Правна информация - Политика за поверителност