23.5.2018
ENVI_AD(2018)618209
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Vystymosi komitetui
dėl skaidraus ir atsakingo gamtos išteklių valdymo besivystančiose šalyse: miškai
(2018/2003(INI))
Nuomonės referentė (*): Kateřina Konečná

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 538kWORD 78k
Teisinė informacija - Privatumo politika