11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
talous- ja raha-asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 244kWORD 164k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö