4.4.2019
ENVI_AD(2019)630523
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Ordfører for udtalelse (*): Giovanni La Via

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 599kWORD 247k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik