25.2.2019
ENVI_AD(2019)631995
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Докладчик по становище: Болеслав Г. Пеха

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 227kWORD 160k
Правна информация - Политика за поверителност