25.2.2019
ENVI_AD(2019)631995
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Transport- og Turismeudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Ordfører for udtalelse: Bolesław G. Piecha

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 194kWORD 128k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik