25.2.2019
ENVI_AD(2019)631995
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie vervoer en toerisme
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Rapporteur voor advies: Bolesław G. Piecha

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 193kWORD 157k
Juridische mededeling - Privacybeleid