25.2.2019
ENVI_AD(2019)631995
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Transportu i Turystyki
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bolesław G. Piecha

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 218kWORD 159k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności