25.2.2019
ENVI_AD(2019)631995
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru transport și turism
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de renunțare la schimbarea sezonieră a orei și de abrogare a Directivei 2000/84/CE
(COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Raportor pentru aviz: Bolesław G. Piecha

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 205kWORD 160k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate