5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Паскал Канфен

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 150kWORD 71k
Правна информация - Политика за поверителност